S.W.A.T. Challenge 2019 ฝึกฝนจะเป็นยังไง หนักหน่วงแค่ไหน

ร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับกองปราบในการฝึกอบรม S.W.A.T. Challenge 2019 ที่นำเอาหน่วยปฏิ…

รายละเอียด