เขตอำนาจการสอบสวน’ คืออะไร? แบ่งอย่างไร?

🤔 เคยไหมที่ไปแจ้งความ แล้วพบว่าไปแจ้งผิดสถานีตำรวจ หรือเป็นสถานีตำรวจที่ไม่มีอำนาจ…

รายละเอียด

‼️โหนไป เต้นไป บนรถสองแถว คนขับมีความผิด ‼️

🚫 ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกฯ ห้ามบรรทุกผู้โดนสารเกินจำนวนที่นั่ง และห้ามให้ผู้โดยสา…

รายละเอียด

เรื่องทีต้องรู้..ทวงหนี้ยังไงให้ถูกกฎหมาย

Q: จะไปทวงหนี้ต้องเริ่มจากตรงไหน? A: ทวงหนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะต่อหน้าหรือช่องทางส่วนตัว ต้อง…

รายละเอียด
1 23 24 25 26 27 28