โพสต์ด่าคนอื่นมีสิทธิติดคุก 2ปี ปรับ 2แสน

🔴 การดำเนินคดีกรณีมีคนมาโพสต์หมิ่นประมาท มี 2 แบบ 1. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ท้อ…

รายละเอียด