“โทษจำคุก 1 ปี” ไม่เท่ากับ “โทษจำคุก 12 เดือน”

กฎหมายน่ารู้ “โทษจำคุก 1 ปี” ไม่เท่ากับ “โทษจำคุก 12 เดือน” 👉ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่ม…

รายละเอียด