‘ยืมเงินทั้งอำเภอ ไม่ใช่แค่เธอคนเดียว’ น่ะรู้หม้ายยย !!!

เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ต้องรู้!! ตามกฎหมายกำหนดว่า การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาท ต้องมีหลักฐาน…

รายละเอียด