เตือนภัย…รู้ทันกลโกงทางโทรศัพท์ แล้วคุณจะไม่สูญเสียเงิน

มิจฉาชีพจะสุ่มเบอร์เพื่อโทรศัพท์ไปหาเหยื่อ และใช้ข้อความอัตโนมัติสร้างความตื่นเต้นหรือตกใจ…

รายละเอียด