กฎหมายที่ “ผู้ค้ำประกัน” ต้องรู้

รู้ไหม⁉️ ผู้ค้ำประกัน ≠ ลูกหนี้ชั้นต้น 1.จำกัดความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันไว…

รายละเอียด