โพสต์ด่าคนอื่นมีสิทธิติดคุก 2ปี ปรับ 2แสน

🔴 การดำเนินคดีกรณีมีคนมาโพสต์หมิ่นประมาท มี 2 แบบ 1. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ท้อ…

รายละเอียด

โพสต์ด่าคนอื่นมีสิทธิ์ติดคุก⁉️ 2 ปี ปรับ 2 แสน

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์…

รายละเอียด