’สิทธิในการป้องกันตัว’

การกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นอันตรายที่ใกล้จะถึงตัว ตามกฎหมายระบุว่า ถ้าได้กร…

รายละเอียด