สายตรวจฉลามบก…เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกองปราม

สายตรวจฉลามบก…เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกองปราม ที่คอยขับรถยนต์สายตรวจออกตรวจตราตามจุดเ…

รายละเอียด