ขับรถหน้าฝนอย่างไร ให้ปลอดภัย

1. ไม่ขับชิดคันหน้ามากเกินไป 2. ไม่ขับด้วยความเร็วสูง 3. เปิดไฟเพิ่มความปลอดภัย 4. เมื่อมี…

รายละเอียด