“โบรชัวร์” หรือแผ่นพับโฆษณา ตัวช่วยคนซื้อคอนโด/บ้าน

หากตัดสินใจจะซื้อคอนโดหรือที่พักอาศัย ควรเก็บโบรชัวร์ไว้ด้วย เพราะหากเมื่อโครงการสร้างเสร็…

รายละเอียด