กำหนดอัตราค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศ

🔴กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศ ให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ใ…

รายละเอียด