‼️เตือนภัย นักท่องเที่ยวไทย ถูกแก๊งโจรสาวล้วงกระเป๋าในลอนดอน

จากคลิป จะเห็นได้ว่าแก๊งโจรสาวทำงานกันเป็นทีม ประกบเหยื่อผู้เสียหายอย่างแนบเนียนและรวดเร็ว…

รายละเอียด