8 วิธีเอาตัวรอดเมื่อ “ลิฟท์ค้าง”

เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าง “ลิฟท์ค้าง” อาจทำให้เราตกใจ จนทำตัวไม่ถูก จึงขอแนะนำวิธ…

รายละเอียด