‼️รับน้องเกินกว่าเหตุ ‘ผิดกฎหมาย’

“กิจกรรมรับน้อง” เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และเพิ่มความสามัค…

รายละเอียด