รอลงอาญาหมายถึงอะไร ?

“การรอลงอาญา คือ การที่ศาลพิจารณาพิพากษาตัดสินแล้วว่าจำเลยกระทำผิดจริง แต่มีเหตุที่ศ…

รายละเอียด