วิธีเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำให้พึงระลึกไว้เสมอว่า เรายังมีเวลาพอที่จะทำอะไรหรือแก้ไขได้ …

รายละเอียด