“นำรถของเพื่อนที่ให้ยืม…ไปจำนำ”

“นำรถของเพื่อนที่ให้ยืม…ไปจำนำ” มีความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์” ตาม ประมวลอาญา มาตรา 352…

รายละเอียด
1 2