พวกเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างสุดความสามารถ เพื่อประชาชน

🎯 พวกเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างสุดความสามารถ เพื่อประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ข…

รายละเอียด