กองปราบ ฝึกทบทวนยุทธวิธี ประจำเดือน มิ.ย. 61

ามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม ตำรวจกองปราบฝึกทบทวนยุทธวิธีการตรวจค้นและจับกุม ประจำเดือน…

รายละเอียด