ป้องกันตัวด้วยอาวุธปืนอย่างไร ไม่ให้ติดคุก

ในเรื่องของ “การใช้อาวุธปืนเพื่อปกป้องชีวิต” นั้น ไม่มีกฎหมายข้อใดที่กำหนดไว้ว่า “จะยิงได้…

รายละเอียด