“หนี้นอกระบบหลบไป”

เพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบ รัฐปล่อยให้กู้สูงสุด 50,000 บาท แม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามา…

รายละเอียด