ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง เกี่ยวกับกรณีมีการประท้วง

📣📣 ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง เกี่ยวกับกรณีมีการประท้วง ขอให้คนไทยในฮ่อง…

รายละเอียด