ความแตกต่างความผิดระหว่างฉ้อโกงกับฉ้อโกงประชาชน

ความแตกต่างความผิดระหว่างฉ้อโกงกับฉ้อโกงประชาชน แล้วฉ้อโกงประชาชนเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เสีย…

รายละเอียด

ความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

🔴 ความผิดฐานฉ้อโกง เป็นการก่ออาชญากรรมที่มุ่งต่อทรัพย์สิน โดยมีพฤติกรรมการหลอกลวงโ…

รายละเอียด
1 2 3 4