กองปราบรวบมือมีด แทงเพื่อนคนงานพม่าตายหนีคดีกว่า ๑๒ ปี

         กองปราบรวบมือมีด แทงเพื่อนคนงานพม่าตายหนีคดีกว่า ๑๒ ปี           กองบังคับการปราบ…

รายละเอียด