ฆ่าประเสริฐโดยการไตร่ตรองไว้ก่อน โทษคือประหารชีวิต

🔴 ใครฆ่าประเสริฐ? ยังไม่รู้ แต่ถ้าฆ่าประเสริฐโดยการไตร่ตรองไว้ก่อน โทษคือประหารชีว…

รายละเอียด