‼️เตือน ‘สูบบุหรี่ในบ้าน’ ผิดกฎหมายบังคับใช้ 20 ส.ค. 62 นี้

พม. เตือนสูบบุหรี่ในบ้านผิดกฎหมายบังคับใช้ 20 ส.ค. นี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระราชบัญญัต…

รายละเอียด