เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรากับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 277 ได้บัญญัติระวางโทษจำคุก ไว้ต…

รายละเอียด