CONGRATULATIONS!! ALETS Session 3

“การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมืออาชีพในงานตำรวจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต…

รายละเอียด

ระวัง!! “ตำรวจปลอม”

หากเจอใครอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบ ขอให้อย่าได้หลงเชื่อ ท่านสามารถขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการ …

รายละเอียด
1 40 41 42 43