“อี่นายซ้องปีบจะยะจะอี้บ่าได้”

การที่ซ้องปีบผลักแม่ตกบันไดจนเป็นเหตุให้แม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถือเป็นการทำร้ายร่างกายบุพกา…

รายละเอียด