ความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

🔴 ความผิดฐานฉ้อโกง เป็นการก่ออาชญากรรมที่มุ่งต่อทรัพย์สิน โดยมีพฤติกรรมการหลอกลวงโ…

รายละเอียด