สิทธิของผู้ค้ำประกัน…เมื่อเกิดการเบี้ยวหนี้

สิทธิของผู้ค้ำประกัน…เมื่อเกิดการเบี้ยวหนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธ…

รายละเอียด

การกระทำความผิดหลายกระทงหรือหลายกรรมลงโทษทุกกรรม

มาตรา 91 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกก…

รายละเอียด