ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด”

หมายเลข : 1/2563

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด”

ประกาศกองบังคับการปราบปราม

เรื่อง เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” (รวม 4 คลื่นความถี่)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เรื่อง :

ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด"

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศ-สสส-ใหม่.pdf - ดาวน์โหลด

หมายเหตุ :