เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

สัญญาโครงการต่ออายุสิทธิ์ การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ UFED4PC+Cloud analyzer กองบังคับการปราบปราม

สัญญาโครงการต่ออายุสิทธิ์ การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ UFED4PC

รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

รายละเอียด
เอกสารแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด
ระบบโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ของ บก.ป.

ระบบโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ ของ บก.ป.

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (แฟลตถนอมมิตร)

รายละเอียด
สัญญาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

คุรุภัณฑ์สำนักงาน    

รายละเอียด
สัญญาซื้อโครงการจัดหาไฟฉายแรงสูงพับเก็บได้

ไฟฉายแรงสูง

รายละเอียด
สัญญาซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัตถุเข้าประตู

สัญญาซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัตถุเข้าประตู สัญญาเลขที่ บก.ป. 3/2565     ด…

รายละเอียด
สัญญาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และสำเนาโทรศัพท์มือถือ (XRY + Cloud analyzer) กองบังคับการปราบปราม

สัญญาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และสำเนาโทรศัพท์มือถือ (XRY + Cl…

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic BIdding : e-bidding)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณ…

รายละเอียด