เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 &nbs…

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ  กองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 &n…

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 &nb…

รายละเอียด
ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวนสอบสวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงาน…

รายละเอียด
สัญญาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำกองบังคับการปราบปราม และประจำห้องรับแจ้งความร้องทุกข์ และประชาชน

สัญญาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำกองบังคับการปราบปราม และประจำห้องรับแจ้งความ…

รายละเอียด
ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กองบังคับการปราบปราม (พื้นที่บริการประชาชน ชั้น 1,2 และ ชั้น 8 ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการอาคาร ปปป. และคลังอาวุธ บก.ป.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กองบัง…

รายละเอียด
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม   ดาวน…

รายละเอียด
สัญญาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ของ กองบังคับการปราบปราม (อุปกรณ์เครื่องมือเสริมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล 10 รายการ)

สัญญาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ของ กองบังคับการปราบป…

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวน ด้วยวิธีประกว…

รายละเอียด
ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กองบังคับการปราบปราม (พื้นที่บริการประชาชน ชั้น 1,2 และชั้น 8 ส่วนสนับสนุนการปฏบัติการอาคาร ปปป. และคลังอาวุธ บก.ป.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กองบังคับการป…

รายละเอียด