เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม (รวม 4 คลื่นความถี่)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบ…

รายละเอียด
1/2563ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด”

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ผ…

รายละเอียด
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)…

รายละเอียด
ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง เชิญชวนผู้มีความสนใจสมัครเป็นพนักงานขาย “โครงการร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก กองบังคับการปราบปราม”

ดาวน์โหลดเอกสาร  

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

DOWNLOAD

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวนสอบสวน

DOWNLOAD  

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บก.ป.

DOWNLOAD  

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.สสน. บก.ป.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.สสน. บก.ป.    

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองบังคับการปราบปราม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองบังคับการปราบปราม

รายละเอียด
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปราม (ระยะที่ 1)

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับข้…

รายละเอียด