เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ big data ระยะ 2

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ big data ระยะ 2

รายละเอียด
เอกสารซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ระยะ 2 โดยวิธีการคัดเลือก

บก.06 Big Data เฟส 2 ประกาศเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก Big Data เฟส 2

รายละเอียด
บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ (XRY + Cloud analyzer) กองบังคับการปราบปราม

บันทึกตกลงยกเลิกสัญญา XRY

รายละเอียด
เรื่อง บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด Command Center ของ กองบังคับการปราบปราม

บันทึกแก้ไขสัญญาซื้อ ccoc

รายละเอียด
สัญญาโครงการต่ออายุสิทธิ์ การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ UFED4PC+Cloud analyzer กองบังคับการปราบปราม

สัญญาโครงการต่ออายุสิทธิ์ การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ UFED4PC

รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

รายละเอียด
เอกสารแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด
ระบบโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ของ บก.ป.

ระบบโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ ของ บก.ป.

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (แฟลตถนอมมิตร)

รายละเอียด
สัญญาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

คุรุภัณฑ์สำนักงาน    

รายละเอียด