เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปราม (ระยะที่ 1)

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับข้…

รายละเอียด
ประกาศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 1 (เดิม) และที่ทำการกองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 1 (เดิม) และที่ทำการกองกำกับการสนับ…

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปราม (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการตำรวจ กองบ…

รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 1 (เดิม) และที่ทำการกองกำกับสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 1 (เดิม) และที่ทำการกองกำกับสนับสนุน กองบังคับการปรา…

รายละเอียด
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 3 รายการ

เครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 3 รายการ  

รายละเอียด
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)

รายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือเสริมสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ๑๐ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ…

รายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลจำนวน ๘ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ…

รายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือหลักสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล จำนวน ๔ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ…

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ของ กองบังคับการปราบปราม

 

รายละเอียด