‼️เตือน ‘ฟิชชิ่ง’ ดักเอารหัส อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ฟิชชิ่ง (Phishing) เป็นเทคนิคการปลอมแปลงโดยใช้อีเมล หรือหน้าเว็บไซต์ปลอม ที่เหมือนว่าส่งมา…

รายละเอียด
1 2 3 4