‘ลูกจ้างหญิง’ ลาคลอดได้เพิ่มอีก 8 วัน

ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ครั้งละไม่เกิน 98 วัน (จากเดิม 90 วัน) 👉ขอบคุณข้อมู…

รายละเอียด

คำพูดต้องห้ามใน ‘สนามบิน’

สนามบิน เป็นสถานที่ที่เน้นความปลอดภัย การพูดเล่นๆหรือแจ้งข่าวสารอันเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ผ…

รายละเอียด
1 4 5 6 7 8 22