CONGRATULATIONS!! ALETS Session 3

“การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมืออาชีพในงานตำรวจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต…

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สามารถลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่พร้อม…

รายละเอียด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับปัญหาเด็กแว้น

หากพบเห็นหรือมีเบาะแสกี่ยวกับการรวมกลุ่มแข่งรถในถนนสาธารณะ หรือเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้…

รายละเอียด

บริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

บริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เสี่ยงท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไ…

รายละเอียด
1 3 4 5 6 7 26