จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น. ข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกั…

รายละเอียด

CONGRATULATIONS!! ALETS Session 3

“การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมืออาชีพในงานตำรวจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต…

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สามารถลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่พร้อม…

รายละเอียด
1 3 4 5 6 7 27