กองปราบ ฝึกทบทวนยุทธวิธี ประจำเดือน มิ.ย. 61

ามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม ตำรวจกองปราบฝึกทบทวนยุทธวิธีการตรวจค้นและจับกุม ประจำเดือน…

รายละเอียด

กองปราบจัดอบรม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

กองปราบฯ  จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน …

รายละเอียด
1 24 25 26