กองปราบทบทวนยุทธวิธีทุกเดือน พร้อมปฏิบัติงานอย่างมั่นใจ

ฝึกยุทธวิธีตำรวจทีมงานกองปราบมีการจัดฝึกยุทธวิธีตำรวจทุกเดือน เพื่อทบทวนและเพิ่มขีดความสาม…

รายละเอียด
1 22 23 24 25 26