จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น. ข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกั…

รายละเอียด

CONGRATULATIONS!! ALETS Session 3

“การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมืออาชีพในงานตำรวจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต…

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สามารถลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่พร้อม…

รายละเอียด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับปัญหาเด็กแว้น

หากพบเห็นหรือมีเบาะแสกี่ยวกับการรวมกลุ่มแข่งรถในถนนสาธารณะ หรือเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้…

รายละเอียด
1 2 3 4 24