กองปราบฯจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

วันนี้ 23 กันยายน 2562 กองบังคับการปราบปราม ได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจสุขภ…

รายละเอียด

S.W.A.T. Challenge 2019 ฝึกฝนจะเป็นยังไง หนักหน่วงแค่ไหน

ร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับกองปราบในการฝึกอบรม S.W.A.T. Challenge 2019 ที่นำเอาหน่วยปฏิ…

รายละเอียด

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น. ข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกั…

รายละเอียด

CONGRATULATIONS!! ALETS Session 3

“การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมืออาชีพในงานตำรวจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต…

รายละเอียด
1 2 3 23