ผบก.ป.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกป่าชายเลน

เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กองบ…

รายละเอียด

กองปราบจัดทำ “โครงการจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

กองปราบจัดทำ “โครงการจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู…

รายละเอียด