เชิญชวนผู้มีความประสงค์ยื่นข้อเสนอเพื่อนำสินค้าเข้าร่วม “โครงการร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก กองบังคับการปราบปราม” (เพิ่มเติม)

เชิญชวนผู้มีความประสงค์ยื่นข้อเสนอเพื่อนำสินค้าเข้าร่วม “โครงการร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก กองบังคับการปราบปราม” (เพิ่มเติม)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เชิญชวนผู้มีความประสงค์ยื่นข้อเสนอเพื่อนำสินค้าเข้าร่วม “โครงการร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก กองบังคับการปราบปราม” (เพิ่มเติม)