กองบังคับการปราบปราม เชิญชวนผู้มีความสนใจสมัครเป็นพนักงานขาย “โครงการร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก กองบังคับการปราบปราม”

กองบังคับการปราบปราม เชิญชวนผู้มีความสนใจสมัครเป็นพนักงานขาย “โครงการร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก กองบังคับการปราบปราม”

กองบังคับการปราบปราม เชิญชวนผู้มีความสนใจสมัครเป็นพนักงานขาย “โครงการร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก กองบังคับการปราบปราม”