กองบังคับการปราบปราม 

เชิญชวนผู้มีความประสงค์ยื่นข้อเสนอเพื่อนำสินค้าเข้าร่วม

“โครงการร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก กองบังคับการปราบปราม”