(ร่าง)แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กองบังคับการปราบปราม

(ร่าง)แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กองบังคับการปราบปราม

กองบังคับการปราบปรามได้ออกประกาศเรื่องนโยบายในการรักษาความปลอดภัย และ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องตามมาตราฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) อ่านต่อ>>