กองปราบรวบพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงนานกว่า 5 ปี หลบหนีคดีนานกว่า 6 ปี

กองปราบรวบพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงนานกว่า 5 ปี หลบหนีคดีนานกว่า 6 ปี

กองบังคับการปราบปราม โดยการอานวยการสั่งการของ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป., พ.ต.อ.ณัฐ พงษ์ ปิตะบุตร รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา ผกก.4 บก.ป.,พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม, พ.ต.ท.เอกสิทธิ์ ปานสีทา, พ.ต.ท.ธีรภาส ยั่งยืน รอง ผกก.4 บก.ป. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนาโดย ร.ต.อ.ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก.ป., ร.ต.อ.ณรงค์ บุญตาม, ร.ต.อ. นเรศร์ ดอกแก้ว, ร.ต.อ.เอกรัฐ จันทร์มณี รอง สว.กก.4 บก.ป., ร.ต.ท.ประวัติ แพนพันธ์อ้วน, ร.ต.ต.ปราโมทย์ เบ็ญจมาศ รอง สว.(ป) กก.4 บก.ป. กับพวก ร่วมกันจับกุม นายเก็ด (นามสมมติ) อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี จ. 101/2557 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 ซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิดฐาน “ข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญ ด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้ ผู้อื่นน้ันเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น” จับกุมได้ที่ริมถนนหน้าร้านสะดวกซื้อ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


สืบเนื่องมาจาก นายเก็ดฯ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของ ด.ญ.น้า (นามสมมติ) ได้อาศัย โอกาสที่แม่ของเด็กหลับ แอบใช้กาลังข่มขืนกระทาชาเรา ด.ญ.น้า (นามสมมติ) ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของตนจน สาเร็จความใคร่ และข่มขู่ห้ามไม่ให้ ด.ญ.น้าฯ บอกแม่ หลังจากน้ันผู้ต้องหาก็ได้ข่มขืนกระทาชาเราเรื่อยมาอีก หลายครั้ง


ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2556 ด.ญ.น้าฯ ได้ไปปรึกษาครูประจาช้ัน เนื่องจากประจาเดือนไม่มาตาม กาหนด และได้เล่าเรื่องท่ีตนถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกระทาชาเรามาตลอดให้ครูประจาชั้นฟัง ครูประจาช้ันจึงได้พา ด.ญ.น้า ไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ และตรวจพบว่า ด.ญ.น้าฯ ต้ังครรภ์ 4 เดือน จึง ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เชียงดาว และพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาในเวลาต่อมา
จนกระท่ังวนั ท่ี 26 กรกฎาคม 2563 ชุดสืบสวนได้สืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหานี้ได้หลบหนีมาพัก อาศัยบริเวณ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จึงได้วางกาลังเข้าจับกุม และนาตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ. เชียงดาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป