ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างโครการปรับปรุงอาคาร 1 (เดิม) และที่ทำการกองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างโครการปรับปรุงอาคาร 1 (เดิม) และที่ทำการกองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)