หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม (5 คลื่นความถี่)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม (5 คลื่นความถี่)

ประกาศ  กองบังคับการปราบปราม

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม(5 คลื่นความถี่)

ผู้สนใจเสนอชื่อเข้ารับการแบ่งเวลาดำเนินรายการ สามารถยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์เสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานผู้บังคับการปราบปราม ชั้น 8 กองบังคับการปราบปราม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พันตำรวจเอกเนติ  วงษ์กุหลาบ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” หมายเลขโทรศัพท์ 083-830555